dinsdag 16 juni 2015

IK ben ik


In het weekend heb ik geleerd wat ik niet ben, en vooral WAT ik niet ben.
Maar wie ben ik dan wel...

Ja dat weet ik niet maar dat hoef ik ook niet te weten, ik mag het ervaren.
Ik ben,
Ik ben dus ik besta,
Ik besta uit IK
Wie kan mij vertellen wie ik ben?
Wie ik ben
dat is IK.

IK staat voor de Innerlijke Kracht
die in mij huist
Ik zetelt in mijn Hart
het Hart groeit van liefde,
De liefde groeit in mijn hart
Groeit mijn hart dan krijgt IK meer ruimte
Met meer ruimte
kan IK ontwikkelen
als IK ontwikkelt
dan ontwikkel ik

Boudewijnmaandag 25 mei 2015

NLP en spiritualiteit

Steeds vaker kom ik tot rust met meditatie.  
In de tuin staat een beeld waar ik naar staar en langzaam komt de wijsheid in mij naar boven. Wijsheid is niets meer dan luisteren naar de stilte in jezelf. 
Jij hebt het antwoord in je. 
Een van de vooronderstellingen van NLP is "iedereen heeft het antwoord in zich."
In het komende blok zal Eric Schneiders ons meer leren over NLP en spiritualiteit. 
Ik heb nu al zin in.

maandag 11 mei 2015

Loslaten


Dit gedicht is een gedicht dat het thema van de afgelopen dagen goed omschrijft. In de afgelopen weken is er weer veel losgemaakt in het hoofd en mag er best wel eens een bezem door.
Zo is het ook geweest. Toch is het goed om dingen vast te houden maar vooral ook om ze los te laten.

Ik merk dat dit bij meer mensen speelt die in de NLPpractioner groep zit en wil hen dan ook dit gedicht zeker toe doen komen.


zaterdag 18 april 2015

NLP BLOK

Strategieën

 IN een eenvoudig model kunnen we uitleggen hoe strategieën werken. Hiervoor wordt het TOTE model gebruikt.
Trigger = waardoor wordt je getrikkert ?
Operate = wat doe je?
Test = is je doel bereikt? / wat gebeurd er?
Exit = klaar

Deze strategie is schematisch te zien als volgt.
Maar wat kan je nu met dit model?
Je kan met dit model de strategie analyseren/ontleden waardoor je een andere mooie analyse kan maken. Hoe doet iemand iets.
Om dit makkelijk te kunnen noteren hebben ze binnen de NLP een aantal mooie notaties bedacht.

 • V= visueel (wat zie je)
 • A=auditief (wat hoor je)
 • Ad = Intern dialoog (in je zelf praten)
 • K = Kinesthetisch (wat voel je)
 • O = Olfactorisch (wat proef je)
 • G = Gustatief ( wat ruik je)

Om te noteren wat het doet gebruiken ze binnen de NLP ook nog een letter om aan te geven wat er met deze positief of negatief kan aangeven.

 • + = positief 
 • - = negatief
 • i = intern
 • e = extern
 • h (r)= herinneren (remember)
 • c = creeeren
Als je een gesprek dan uitwerkt krijg je een bijna wiskundige formule waarmee je dit kan weergeven. Hieronder een voorbeeld van een mogelijke notatie.

(Ki+) → (Ad(Ke(Ve(Ki-) → Exit

Hier gaat het over gevoel positief, intern dialoog , tik op de schouder,  zag wie het was, negatief gevoel.


Vandaag hebben we hiermee gestoeid en ik merk dat ik hier nog aan mag sleutelen voor ik het goed ik de vingers heb.

maandag 6 april 2015

Hoe je van een boek en een film naar je eigen ontwikkeling komt..

Milton Ericson, Mijn stem gaat met je mee... een boek dat ik heb mogen lezen in de periode tussen twee NLP weekenden in. Het is voor mij echt een mooi boek dat mij meer laat weten over Milton model. Milton Ericson zijn verhalen zijn in dit boek beschreven die hij in zijn praktijk gebruikte.
Deze therapeutische verhalen gebruikte hij om zijn cliënten/ patiënten te helpen.
Deze verhalen zijn door Sidney Rosen beschreven en uitgelegd. Het is een mooi middel om te kunnen gaan toepassen.


Tijdens het lezen van dit boek ben ik ook opzoek gegaan naar meer van dit soort informatie, tijdens het kijken op internet kwam ik bij een filmpje van Wayne Dyers. Ik ben daarna gelijk in de bibliotheek gaan kijken naar een boek van hem.
Een van de boeken die hij heeft geschreven is " Eerst geloven, dan zien." 
Tijdens het lezen van dit boek werd ik gegrepen door stellingen die hier in staan en deze zijn heel mooi te koppelen naar de vooronderstellingen die ik via NLP heb geleerd.
Om nog verder over deze man te weten te komen ben ik verder gaan graven op het internet en ben achter een aantal mooie filmpjes gekomen.

"Finding your purpose"Naast dit filmpje kwam ik uiteindelijk bij een hele mooie film waarbij ik kan zeggen dit zorgde voor een gebeuren die ik steeds meer wil onderzoeken hoe dit allemaal zit, en voor al hoe ik dit verder kan uitwerken voor mezelf maar ook voor anderen.

The film "the Shift"Deze film heb ik nu al meerdere malen bekeken en nog steeds zie ik dingen waarbij ik de koppeling kan maken met de opleiding nlp en spiritualiteit.

woensdag 18 maart 2015

Milton model

dr. Milton H. Ericson (1901-1980) is de grondlegger van de moderne hypnotherapie. Hij heeft in die tijd zijn lichaam maar ook zijn onderbewuste ontdekt en hoe hij hier sturing aan kan geven.
Op internet zijn verschillende filmpjes van hem te vinden .
Ik heb er eentje uit gehaald om te laten zien en vooral horen hoe dr. Milton H Ericson werkt.Het Milton model is een model  waarin het vooral gaat om grote algemeen heden. Het is een manier om je in een soort trans te krijgen. Milton Ericson maakte gebruik van verschillende manieren om mensen te helpen. Zodra mensen in trans zijn gaat hij in geprek met het onderbewuste. Dit zorgt ervoor dat als men klaar is met een sessie er meer is los gemaakt dan men denkt.
Vaak heeft hij een anekdote die hij vertelt om het subject verder te helpen. In de anekdotes zitten vaak  meerdere metaforen.

In mijn ontwikkeling met NLP vind ik dit een zeer mooie interventie.

Wat gebeurde er met mijn transformatie door NLP, ik merk dat ik steeds meer kan hebben en dat er meer balans komt tussen prive en werk. Daarnaast zie ik steeds meer hoe ik met liefde omgeven ben en hoe meer rust er ontstaat in mijn hoofd en in mijn lichaam.


zaterdag 14 februari 2015

Metafoor

Op een groot stuk land stonden jonge uien plantjes, deze groeiden uit tot volwassenen uien. Eenmaal uit de beschermende grond kreeg elke ui een ander leven. Een ui werd door de boer vergeten op het land een andere ui viel van de kar. En nog weer een andere ui maakte de reis naar de schuur. Maar al deze uien hadden een harde schil gekregen. Sommige waren zelfs al een beetje uitgedroogd. De uien kwamen op een gegeven moment samen in een netje. De boer had ze met liefde bij elkaar gescharreld. Hij nam ze stuk voor stuk liefdevol in zijn hand. Hij haalde de lelijke harde schillen weg. En langzaam liet hij de uien weer glimmen. En ondanks de bruine plekjes glommen de uien.
Zij werden heerlijke uien die hun eigen doel kregen. De een maakte van een flauwe bouillon een overheerlijke uiensoep. De andere liet een haring super smaken, en weer een andere ui, maakte de pasta super.

woensdag 28 januari 2015

Een bijzondere wandelening

Vandaag is er weer iets moois gebeurd.
Tijdens het wandelen vandaag heb ik weer met iemand samen gelopen. Op zich niet vreemd. Maar deze dame heb ik drie jaar geleden voor het laatst mee gewandeld en toen hebben we veel gesprekken gehad die een coachend karakter hadden.
Vreemd genoeg toen ik wegging vandaag om te gaan wandelen had ik niet gedacht dat ik vandaag zoveel NLP interventies al wandelend zou gaan gebruiken om iemand te laten nadenken over haar issue.

De wandeltocht was voor mij een van luisteren naar waarde woorden en goede vragen stellen.
Fileren met het METAModel. Tijdens de wandeling werden er verschillende zaken door haar verteld die ik alleen maar met vragen verduidelijkte. Verder maakt ik gebruik van Backtracking en vatte af en toe haar conclusies samen. Een van de dingen die zij zelf verwoorde was dat ze ontdekte dat falen mag. Tevens was haar eind conclusie dat ik door alleen maar te luisteren haar heel erg op weg geholpen had. Tijdens mijn wandeling kwam ik zelf tot de ontdekking dat ik het fijn vind om mensen een andere kan te laten zien zodat ze door een keuze die zij zelf nemen ook van richting te kunnen veranderen.

De zin die mij raakte die ze aangaf was: 
"Wat ben jij een rustige man die luistert en de juiste vragen stelt om mij te na te laten denken."  
Wat een bijzondere wandeling.
zondag 25 januari 2015

Metamodel

In mijn vorige blog schreef ik al over mijn Model of te World. Hoe je informatie verwerkt en filtert.
Maar als ik dat doe doe jij dat ook, tenminste dat vermoed ik, zeker weten doen we dat niet want mijn kaart is niet altijd gelijk met jouw kaart.
In de NLP wordt hier dus ook over gezegd dat de Deepstructure de beleving is van de werkelijkheid met de filters die jij aan heb gezet. Die jij koppelt aan jou MOW. Zodra we er woorden aan gaan geven komen we in de surface structure (de oppervlakte structuur).
Omdat ik niet precies weet wat jij wil zeggen kan ik alleen maar door vragen te stellen jou Deepstructure duidelijk krijgen. Deze vorm van downchunken is gevormd in het METAModel.

Het Metamodel is ontstaan door dat Brandler en Grinder verschillende therapeuten onderzochten naar hun manier van het uitpluizen van het mentale model. Virgina Star, Fritz Perls en Milton Erickson.
Uiteindelijk schreven zij er het boek " The structure of magic" over.

Er is een definitie van het meta model.

         Een geheel van welbepaalde semantische structuren die ons toestaan om drie processen te detecteren: omissies (weglatingen), generalisaties (veralgemeningen) en distorties (vervormingen).
         Een set van gerichte vragen die als objectief hebben de weglatingen, veralgemeningen en vervormingen te vervolledigen en bij te sturen. Zo maken we de overstap van oppervlaktestructuur naar dieptestructuur. Wanneer iemand iets zegt, kan je hiermee achterhalen wat de persoon eigenlijk bedoelt door de informatie nauwkeuriger of concreter te maken. Je daagt de grenzen van iemands wereldbeeld uit. Niet geuite, verborgen informatie komt naar boven.  

 Metamodel is te verdelen in drie onderdelen:

I. Weglatingen       (Deletion)

 • Deletion
 • Lack of referential index
 • Unspecified Verbs
 • Nomalization

II. Generalisaties   (Generalisation)

 • Universal Quantifiers
 • Modal Operators

III. Vervormingen (Distortions)


 • Cause effect
 • Mindread
 • Lost preformative
 • Presuppositions
In het volgende deel van dit blog ga ik verder op de theorie en op wat ik heb ontdekt met het metamodel.
woensdag 21 januari 2015

Model of the World

Tijdens het bestuderen van mijn aantekeningen begin ik steeds meer het idee te krijgen dat ik steeds minder weet. Ik merk dat ik meer nodig heb dan alleen de tekst en het studiemateriaal of ik moet eens gaan kijken of ik misschien mijn lat weer eens te hoog leg.
Mijn vooronderstelling Falen bestaat niet er is alleen feedback. zorgt ervoor dat ik in ieder geval een stukje makkelijker hier mee om kan gaan.
Maar zelfs daarin zit al een overtuiging waar ik even niet van weet of dat wel een waarde is die ik bij mezelf kan scharen. Dingen die ik vroeger deed, dacht en regelde is zelfs veranderd.

Hoe dit nu precies werkt heeft te maken met structuur van beleving dit heeft vooral te maken met mijn Model Of the World. (MOW)

Reference structure zijn alle zintuigelijke waarneming. VAKOG.(zie eerder blog)
deze worden gefilterd en zo ontstaat een Deep structure. een volledige ervaring. Hierbij zijn mijn overtuigingen een essentieel onderdeel van mijn MOW. Om mijn MOW uit te spreken heb ik taal nodig en daar ga ik naar de Surface structure. Oppervlakte structuur. De verbinding tussen de deepstructure en surfacestructure zorgt vaak voor vertroebeling. Met het Metamodel kan je beter tot de reference structure komen.

Met het Metamodel kan je doormiddel van downchunken beter specificeren en conctretiseren.

Op het Metamodel zal ik later nog terug komen.zondag 18 januari 2015

Verwarring

Verwarring

Dit weekend zijn we weer ondergedompeld in een heleboel mooie zaken die mij verder kunnen helpen in mijn weg naar .. ja waarheen eigenlijk. Met op de eerste plaats een uitleg over diverse zaken als surface structure en deep structure en metamodel. Ik zal proberen om hier een uitleg over te geven in een volgend blog.

Als verrassing kregen we een mooie film te zien.  The First Grader. Een waar gebeurd verhaal.

 
Film trailer
De echte Kimani Murage.

Het is een indrukwekkende film die ik persoonlijk niet helemaal af heb kunnen kijken, zo ingrijpend dat ik een andere vorm heb gezocht om toch te kijken naar deze man en hoe dit is gegaan.  Bij het zoeken naar informatie kwam ik erachter dat er ook een GoogleDoodle deze week was over deze gebeurtenis.


Deze film is vooral goed om te kijken naar wat de drive is van deze man;
welke waardes hebben hij en de juf in deze film. 
De film heeft mij in verwarring gebracht. Maar dit heeft ook een positieve werking in mijn ontwikkeling.


dinsdag 6 januari 2015

Plaats ankers


In de afgelopen periode heb ik mij eens verder verdiept in de afgelopen NLP cursus.
Na het nog eens lezen van de aantekeningen kwam er voor mij een aantal belangrijke zaken naar boven.

In veel oefeningen die we doen binnen de NLP gaan vaak over plaatsankers.
Vandaag kreeg ik van een collega cursist een mail met alle tot nu toe gemaakte plaats ankers en toen pas besefte ik mij wat die ankers voor mij betekenen.

Ik merk dat je met (plaats)ankers eigenlijk structuur maakt in je gedachten en in je gevoel en opzoek kan gaan naar de diepere gevoelens bij een een bepaalde gebeurtenis.

In de afgelopen tijd heb ik diverse ankers gebruikt om eens wat situaties te bekijken en te verwerken.
Zelfs op deze wijze merk ik dat ik bepaalde zaken op een andere manier kan en ben gaan bekijken.

Wel is het lastig om soms wat zaken in het gevoel te zoeken omdat daar soms een behoorlijk gevoel lost komt wat ik niet altijd wil, het gebruik van deze manier van werken is wel heel mooi.