zondag 25 januari 2015

Metamodel

In mijn vorige blog schreef ik al over mijn Model of te World. Hoe je informatie verwerkt en filtert.
Maar als ik dat doe doe jij dat ook, tenminste dat vermoed ik, zeker weten doen we dat niet want mijn kaart is niet altijd gelijk met jouw kaart.
In de NLP wordt hier dus ook over gezegd dat de Deepstructure de beleving is van de werkelijkheid met de filters die jij aan heb gezet. Die jij koppelt aan jou MOW. Zodra we er woorden aan gaan geven komen we in de surface structure (de oppervlakte structuur).
Omdat ik niet precies weet wat jij wil zeggen kan ik alleen maar door vragen te stellen jou Deepstructure duidelijk krijgen. Deze vorm van downchunken is gevormd in het METAModel.

Het Metamodel is ontstaan door dat Brandler en Grinder verschillende therapeuten onderzochten naar hun manier van het uitpluizen van het mentale model. Virgina Star, Fritz Perls en Milton Erickson.
Uiteindelijk schreven zij er het boek " The structure of magic" over.

Er is een definitie van het meta model.

         Een geheel van welbepaalde semantische structuren die ons toestaan om drie processen te detecteren: omissies (weglatingen), generalisaties (veralgemeningen) en distorties (vervormingen).
         Een set van gerichte vragen die als objectief hebben de weglatingen, veralgemeningen en vervormingen te vervolledigen en bij te sturen. Zo maken we de overstap van oppervlaktestructuur naar dieptestructuur. Wanneer iemand iets zegt, kan je hiermee achterhalen wat de persoon eigenlijk bedoelt door de informatie nauwkeuriger of concreter te maken. Je daagt de grenzen van iemands wereldbeeld uit. Niet geuite, verborgen informatie komt naar boven.  

 Metamodel is te verdelen in drie onderdelen:

I. Weglatingen       (Deletion)

  • Deletion
  • Lack of referential index
  • Unspecified Verbs
  • Nomalization

II. Generalisaties   (Generalisation)

  • Universal Quantifiers
  • Modal Operators

III. Vervormingen (Distortions)


  • Cause effect
  • Mindread
  • Lost preformative
  • Presuppositions
In het volgende deel van dit blog ga ik verder op de theorie en op wat ik heb ontdekt met het metamodel.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten