zaterdag 18 april 2015

NLP BLOK

Strategieën

 IN een eenvoudig model kunnen we uitleggen hoe strategieën werken. Hiervoor wordt het TOTE model gebruikt.
Trigger = waardoor wordt je getrikkert ?
Operate = wat doe je?
Test = is je doel bereikt? / wat gebeurd er?
Exit = klaar

Deze strategie is schematisch te zien als volgt.
Maar wat kan je nu met dit model?
Je kan met dit model de strategie analyseren/ontleden waardoor je een andere mooie analyse kan maken. Hoe doet iemand iets.
Om dit makkelijk te kunnen noteren hebben ze binnen de NLP een aantal mooie notaties bedacht.

 • V= visueel (wat zie je)
 • A=auditief (wat hoor je)
 • Ad = Intern dialoog (in je zelf praten)
 • K = Kinesthetisch (wat voel je)
 • O = Olfactorisch (wat proef je)
 • G = Gustatief ( wat ruik je)

Om te noteren wat het doet gebruiken ze binnen de NLP ook nog een letter om aan te geven wat er met deze positief of negatief kan aangeven.

 • + = positief 
 • - = negatief
 • i = intern
 • e = extern
 • h (r)= herinneren (remember)
 • c = creeeren
Als je een gesprek dan uitwerkt krijg je een bijna wiskundige formule waarmee je dit kan weergeven. Hieronder een voorbeeld van een mogelijke notatie.

(Ki+) → (Ad(Ke(Ve(Ki-) → Exit

Hier gaat het over gevoel positief, intern dialoog , tik op de schouder,  zag wie het was, negatief gevoel.


Vandaag hebben we hiermee gestoeid en ik merk dat ik hier nog aan mag sleutelen voor ik het goed ik de vingers heb.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten